Delegatus: Menginspirasi Harapan Melalui Amal Bersama

Hari ini, masyarakat Malaysia menyaksikan satu lagi acara amal yang bermakna dijalankan oleh kumpulan dermawan global yang dikenali sebagai “Delegatus”. Sumbangan sebanyak RM20,000 yang ditujukan untuk membantu golongan yang memerlukan.

Delegatus terdiri daripada individu-individu berprestasi tinggi dari pelbagai latar belakang profesional, termasuk usahawan, ahli profesional, selebriti, dan pemimpin komuniti. Mereka bersatu demi tujuan penambahbaikan masyarakat, berpegang teguh kepada prinsip integriti, belas kasihan, akauntabiliti, dan kerendahan hati. Nilai-nilai ini menggerakkan mereka dalam menyokong pelbagai inisiatif seperti pendidikan, penjagaan kesihatan, pemuliharaan alam sekitar, dan keadilan sosial.

Kevin Hutchinson, Pengasas Delegatus, berkata, “Majlis hari ini menunjukkan semangat beramal yang menjadi landasan Delegatus. Kami tidak hanya menyediakan bantuan keperluan asas dan makanan kepada mereka yang memerlukan, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk turut serta dalam usaha belas kasihan dan khidmat masyarakat ini.”

 Owen Ooi, wakil Delegatus di Malaysia, yang menganjurkan majlis ini untuk kali pertama di Malaysia, menekankan kepentingan membantu golongan kurang bernasib baik. “Dengan inisiatif ini, kami berusaha memenuhi keperluan segera dan memberi contoh kasih sayang dan semangat kebersamaan. Kami mengajak masyarakat Malaysia dan dunia untuk turut serta dalam usaha mengangkat dan menyokong golongan yang memerlukan.”

Sumbangan RM20,000 ini dijangka memberi impak besar dalam menampung keperluan asas dan makanan untuk banyak keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi. Delegatus dan Bantu Mesra Charity yakin bahawa sumbangan ini akan mengurangkan beban komuniti yang memerlukan bantuan.

Ke depan, Delegatus berhasrat untuk meneruskan usaha filantropinya dengan sokongan kepada rumah anak yatim, rumah warga emas, dan komuniti terdedah lain. Mereka tidak hanya menawarkan bantuan kewangan, tetapi juga kepakaran perniagaan, bimbingan, dan rangkaian untuk memperkasakan organisasi dan komuniti yang mereka sokong. Projek-projek akan datang termasuk aktiviti pendidikan dan rekreasi untuk kanak-kanak dan warga emas, serta bantuan khusus untuk mereka yang menghadapi kesulitan.

Delegatus menggalakkan individu dan organisasi untuk turut serta dan menyumbang kepada usaha-usaha yang bermakna ini. Bagi maklumat lanjut atau untuk bersama-sama dalam aktiviti amal mereka, sila hubungi Owen Ooi, Kevin Hutchinson, atau Bantu Mesra melalui aplikasi Instagram.

Dengan usaha gigih mereka dalam memperbaiki masyarakat, Delegatus terus mengekalkan komitmen mereka untuk menjadi perubahan positif dalam kehidupan mereka yang memerlukan, membawa sinar harapan dalam setiap langkah mereka.