SEMARAK UNITI PERKUKUHKAN PERPADUAN KELUARGA MALAYSIA

SEMARAK UNITI PERKUKUHKAN PERPADUAN KELUARGA MALAYSIA

Bandar Seri Jempol Negeri Sembilan – Yang Berhormat Datuk Halimah binti Mohamed Sadique, Menteri Perpaduan Negara, telah tiba di Dewan Feldajaya Selatan, Bandar Seri Jempol, Negeri Sembilan, bagi memulakan program Semarak Uniti Keluarga Malaysia Peringkat Parlimen Jempol.

Program yang julung kali dianjurkan oleh Kementerian Perpaduan Negara itu berlangsung pada 4 dan 5 Jun 2022 dan berlangsung selama dua hari. Program yang bertajuk “Merakyatkan Perpaduan Keluarga Malaysia” ini merupakan satu platform yang berfungsi sebagai Tapak Integrasi untuk masyarakat memupuk dan merangsang semangat perpaduan dalam kalangan rakyat semua bangsa, kaum dan agama.

Tujuan program in diadakan adalah untuk mempromosikan objektif keluarga Malaysia melalui konsep keterangkuman, perpaduan dan kesyukuran. Ia juga ditulis selaras dengan KAMI @Pelan Perpaduan Keluarga Malaysia 2021-2025, yang menekankan empat dimensi utama: Karib, Kebolehcapaian, Pluralisme dan Keterangkuman, disingkatkan sebagai “KAMI” sebagai tanda kebersamaan dan menghormati kepelbagaian dalam masyarakat majmuk.

Pelaksanaannya bukan sekali sahaja; sebaliknya ia berterusan dan meluas ke seluruh negara, dari peringkat daerah ke parlimen dan akhirnya ke peringkat masyarakat. Kementerian Perpaduan Negara telah menekankan kaedah ini demi memastikan inisiatif perpaduan didengar, dilihat dan dirasai oleh semua keluarga Malaysia.

Berikut merupakan antara pengisian Program Semarak Uniti Keluarga Malaysia:

  1. KPN Prihatin Keluarga Malaysia;
  2. Sembang KAMI Keluarga Malaysia;
  3. Pameran oleh agensi dan Komuniti Rukun Tetangga (KRT);
  4.  Rumah KAMI Keluarga Malaysia;
  5.  Rewang Muafakat Keluarga Malaysia;
  6.  Sukan Keluarga Malaysia; dan
  7.  Citarasa Menu Keluarga Malaysia.

Sebagai sebahagian daripada inisiatif KPN Prihatin Keluarga Malaysia, YB Menteri Perpaduan Negara turut mengadakan lawatan ke KRT Jambu Lapan, KRT Desa Penarikan, dan KRT Satelite, di mana beliau mengagihkan 350 kotak RT Cares kepada penduduk setempat. Sementara itu, gotong royong diadakan di Kampung Bakar Batu bagi mengumpul wang bagi pembinaan semula rumah serta sumbangan 150 Peti Penyayang Kampung Baru. Sebagai sebahagian daripada program ini, 200 Kotak MITRA telah diagihkan kepada penduduk Taman Jaya, manakala 152 Kotak RT Cares telah diagihkan kepada masyarakat Orang Asli Kampung Panchor.

Yang Berhormat Dato Seri Haji Mohd Salim Bin Shariff, Ahli Parlimen Jempol, dan YBhg. Dato’ Indera Noridah Binti Abd Rahim, Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, turut hadir pada majlis hari ini. Yang Berhormat Datuk Halimah binti Mohamed Sadique seterusnya menyatakan harapan beliau bahawa acara ini akan menjadi salah satu Tapak Integrasi untuk meningkatkan hubungan kebersamaan dan muhibah keluarga Malaysia.