INDEKS PENGELUARAN PERINDUSTRIAN, MALAYSIA MEI 2022

INDEKS PENGELUARAN PERINDUSTRIAN, MALAYSIA MEI 2022

Hari ini, Jabatan Perangkaan Malaysia mengeluarkan INDEKS PENGELUARAN INDUSTRI (IPP), MALAYSIA, MEI 2022. Kertas kerja ini merangkumi data IPP daripada tiga industri utama: perlombongan, pembuatan dan elektrik.

Memperincikan laporan berkenaan, Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin, Ketua Perangkawan Malaysia berkata, “Indeks Pengeluaran Perindustrian (IPP) meningkat 4.1 peratus pada bulan Mei 2022 berbanding bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Pengembangan IPP ini disumbangkan oleh sektor Pembuatan dan Elektrik, dengan masing-masing merekodkan peningkatan 6.9 peratus dan 2.8 peratus. Sementara itu, sektor Perlombongan menyusut 4.9 peratus. Dari segi perbandingan bulan ke bulan, IPP merosot 1.0 peratus kesan daripada kejatuhan dalam komponen Pembuatan dan Perlombongan.”

Keluaran sektor pembuatan meningkat 6.9 peratus tahun ke tahun pada Mei 2022, berikutan kenaikan 6.2% pada April 2022. Peralatan Elektrik & Elektronik (15.5 peratus), Produk Peralatan Pengangkutan dan Pembuatan Lain (12.4 peratus), dan Produk Mineral Bukan Logam, Pangkalan Logam, dan Produk Logam Fabrikasi (12.4 peratus) merupakan subsektor utama yang menyumbang kepada pertumbuhan sektor Pembuatan pada Mei 2022. (5.2 peratus ).

Pada masa yang sama, pertumbuhan dalam sektor Pembuatan didorong oleh industri domestik (8.7 peratus) dan berorientasikan eksport (6.1 peratus). Pembuatan kenderaan bermotor, treler dan separa treler, dan barangan makanan yang diproses menyumbang dengan ketara kepada pertumbuhan dalam industri berorientasikan domestik. Sementara itu, pembuatan komputer, peranti elektronik dan optik, serta bahan kimia dan produk kimia memacu perkembangan dalam perniagaan berasaskan eksport. Prestasi sektor Pembuatan juga konsisten dengan pengembangan eksport yang optimistik.

Sektor Pembuatan jatuh sebanyak 1.3% bulan ke bulan berbanding April 2022, disebabkan kapasiti penggunaan kilang yang lemah, terutamanya dalam subsektor Makanan, Minuman & Tembakau dan Produk Mineral Bukan Logam, Logam Asas & Produk Logam Fabrikasi.

Keluaran perlombongan merosot sebanyak 4.9 peratus pada Mei 2022 berbanding bulan yang sama tahun sebelumnya. Penurunan itu dipengaruhi oleh penurunan 6.7 peratus dalam indeks Minyak Mentah & Kondensat dan penurunan 3.6 peratus dalam indeks Gas Asli. Indeks Perlombongan juga menurun 0.6 peratus daripada bulan sebelumnya. Pada Mei 2022, pengeluaran dalam sektor tenaga meningkat sebanyak 2.8 peratus berbanding bulan yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, indeks Elektrik meningkat sebanyak 1.5 peratus bulan ke bulan.

IPI meningkat sebanyak 4.4 peratus dari Januari hingga Mei 2022 jika dibandingkan dengan tempoh yang sama tahun sebelumnya. Sektor Pembuatan menyumbang kepada indeks pertumbuhan (6.4 peratus) dan indeks Elektrik (3.0 peratus). Sementara itu, indeks Perlombongan jatuh 2.1 peratus.

Kajian Pendapatan, Perbelanjaan Isi Rumah dan Kemudahan Asas (HIES/BA) 2022 sedang dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) dari 1 Januari 2022 hingga 31 Disember 2022, manakala Tinjauan Ekonomi Tahunan 2022 (AES 2022) sedang dijalankan. dari 15 April hingga 30 September 2022. DOSM berterima kasih atas penyertaan responden terpilih dalam memberikan maklumat kepada DOSM, serta kejayaan tinjauan ini. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.dosm.gov.my.

DOSM juga menyediakan statistik ekonomi dan sosial, seperti PocketStats, yang mengandungi statistik suku tahunan dan tahunan dan boleh diakses melalui portal DOSM atau pautan https://bit.ly/PocketStatsS1 2022.