KDNK NEGERI MELAKA TAHUN 2022 DIJANGKA AKAN BERTUMBUH DENGAN LEBIH PESAT EKORAN PERALIHAN KE FASA ENDEMIK

KDNK NEGERI MELAKA TAHUN 2022 DIJANGKA AKAN BERTUMBUH DENGAN LEBIH PESAT EKORAN PERALIHAN KE FASA ENDEMIK

Berikutan pengeluaran KDNK negara pada 13 Mei 2022, Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) mengumumkan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) bagi setiap negeri bagi tahun 2021 pada 30 Jun 2022. Penemuan dari aspek sektoral dan solekan ekonomi negeri, yang mempengaruhi keadaan ekonomi Malaysia, diterangkan secara terperinci dalam data ini. Berbanding dengan pencapaian KDNK negara sebanyak 3.1% pada 2021, lima negeri menyaksikan prestasi KDNK yang lebih tinggi.

Keputusan dan aktiviti pantas kerajaan membantu ekonomi Malaysia pulih pada 2021, apabila ia menunjukkan pertumbuhan 3.1 peratus berbanding tahun sebelumnya, apabila mencatatkan negatif 5.5 peratus. Menurut Ketua Perangkawan Malaysia, sektor Pembuatan berkembang sebanyak 9.5 peratus, sektor Perkhidmatan sebanyak 1.9 peratus, dan sektor Perlombongan dan Kuari sebanyak 0.3 peratus. Sebaliknya, industri pembinaan dan pertanian masing-masing mengalami penurunan sebanyak 0.2% dan 5.2%. Sehubungan itu, semua negara mula pulih daripada krisis COVID-19 di seluruh dunia dan melaporkan prestasi yang lebih baik pada tahun 2021.

Dengan mencatatkan pertumbuhan positif pada 2021, setiap negeri, termasuk dua Wilayah Persekutuan, menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pulau Pinang, dengan kadar pertumbuhan 6.8% pada 2021, akan menjadi antara negeri dengan kadar pertumbuhan terpantas, diikuti Selangor, dengan kadar pertumbuhan 5.0%, Terengganu, dengan kadar pertumbuhan 3.6%, Perak, dengan kadar pertumbuhan 3.5%, dan Kedah, dengan kadar pertumbuhan 3.2%. KDNK Negeri Melaka meningkat sebanyak 2.0% dalam tempoh masa yang sama. Namun berbanding sebelum wabak itu, ekonomi Melaka masih belum pulih sepenuhnya, masih menguncup sebanyak 4.1 peratus berbanding 2019.

Pada tahun 2021, Melaka mencatatkan nilai ditambah berjumlah RM41.8 bilion berbanding RM41.0 bilion pada tahun 2020. Nilai KDNK tersebut bertumbuh sebanyak 2.0 peratus (2020: -5.9%). Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin berkata “Ekonomi Melaka diterajui oleh sektor Perkhidmatan dengan sumbangan 48.8 peratus, diikuti oleh sektor Pembuatan yang menyumbang sebanyak 37.9 peratus dan sektor Pertanian 10.9 peratus. Sementara itu, sektor Pembinaan dan Perlombongan & pengkuarian masing-masing menyumbang 2.1 peratus dan 0.1 peratus”.

Jika dibandingkan dengan penurunan tahun sebelumnya sebanyak 4.6%, sektor perkhidmatan menyaksikan keuntungan positif sebanyak 2.3%. Dengan pengurangan negatif sebanyak 2.4 peratus, nilai KDNK pra-pandemi 2019 masih belum dicapai oleh peningkatan positif ini. Di samping itu, sektor pembuatan menyaksikan pertumbuhan yang menggalakkan sebanyak 3.3%. (2020: -8.5 peratus ). Dengan kejatuhan negatif sebanyak 5.4%, nilai KDNK pada 2021 masih belum melepasi nilai pra-pandemi pada 2019. Pertanian mengalami penurunan 0.6 peratus (2020: 3.4 peratus ). Bagaimanapun, berbanding 2019, sektor Pertanian mencatatkan pertumbuhan sebanyak 2.8%, melepasi tahap pra-pandemik. Industri pembinaan Melaka turun 9.5 peratus dari 2020 hingga 2021. (-26.9 peratus ).

Perdagangan borong dan runcit merupakan subsektor yang paling banyak menyumbang kepada sektor perkhidmatan di Melaka, diikuti subsektor makanan, minuman dan penginapan (35.6%), utiliti, pengangkutan & penyimpanan, dan maklumat & komunikasi (21.0%), kewangan. & subsektor insurans, hartanah dan perkhidmatan perniagaan (13.5 peratus ). Pemacu utama pertumbuhan Melaka sebanyak 2.3 peratus dalam sektor perkhidmatan ialah subsektor utiliti, pengangkutan dan penyimpanan, serta maklumat dan komunikasi, yang menyaksikan pertumbuhan 6.4 peratus (2020: -1.9 peratus), serta pertumbuhan 2.8 peratus (2020). : -2.7 peratus) dalam subsektor kewangan & insurans, hartanah dan perkhidmatan perniagaan. Perkembangan menggalakkan sektor ini dibantu lagi oleh subsektor makanan dan minuman, penginapan, dan perdagangan borong dan runcit, yang kesemuanya menyaksikan peningkatan kepada negatif 0.03 peratus (2020: -9.1 peratus).

Dengan sumbangan sebanyak 30.2%, produk petroleum, kimia, getah dan plastik merupakan penyumbang terbesar kepada industri pembuatan Melaka, diikuti oleh barangan elektrik, elektronik dan optik (29.2%), barangan kenderaan bermotor dan peralatan pengangkutan (22.6 peratus). . Pembuatan menyaksikan kenaikan 3.3 peratus, dengan sektor petroleum, kimia, getah dan barangan plastik menyumbang 6.7 peratus daripada pertumbuhan itu (berbanding negatif 13.2 peratus pada 2020) dan sektor produk elektrik, elektronik dan optik menyumbang 5.2 peratus ( 2020: -1.3 peratus ).

Subsektor tanaman di Melaka menyumbang sebahagian besar daripada 57.4% sektor itu, walaupun pertumbuhannya jatuh kepada 2.9% (2020: 4.1%) disebabkan kejatuhan aktiviti sayur-sayuran dan buah-buahan serta penurunan dalam pengeluaran komoditi kelapa sawit. Bagi sektor Pembinaan, penyumbang utama adalah subsektor pembinaan bangunan iaitu 55.3 peratus, tetapi pertumbuhannya juga menurun sebanyak 1.2 peratus (2020: -13.9%).

Dari segi prestasi, nilai KDNK per kapita Melaka meningkat dari 2020 hingga 2021, selaras dengan negeri lain. Lebih melebihi purata nasional RM47,324, nilai KDNK per kapita yang direkodkan mencecah RM47,799 di Malaysia. KDNK per kapita Negeri Melaka sentiasa melebihi purata negara dari 2019 hingga 2021, mengekalkannya di tempat keenam untuk tempoh masa itu.

Disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) untuk menghentikan wabak COVID-19, prestasi pelancongan domestik Malaysia pada 2021 terus melaporkan pertumbuhan negatif dari segi ketibaan pelancong, perbelanjaan keseluruhan dan bilangan lawatan. Secara keseluruhan, lawatan pelawat domestik menurun sebanyak 49.9% secara keseluruhan, mencecah 66.0 juta pelawat berbanding 131.7 juta pada tahun 2020. Dijangka minggu akan datang ini akan menyaksikan lonjakan ketara dalam perjalanan domestik. Secara tidak langsung, ini menggandakan sumbangan kepada industri perkhidmatan yang berkaitan, khususnya dalam sektor makanan dan minuman serta pengangkutan. Di samping itu, melaksanakan peralihan yang diumumkan kerajaan kepada fasa endemik akan membantu dalam mengembangkan lagi sektor pelancongan Melaka.

Pada 13 Jun 2022, “KAWASANKU” telah tersedia di halaman Facebook Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM). Keputusan Banci Penduduk dan Perumahan 2020 digunakan untuk mencipta profil demografi penduduk di KAWASANKU, salah satu inisiatif pembangunan platform data terbuka generasi baharu. Meningkatkan akses pengguna kepada data dalam format boleh dibaca mesin OpenDOSM adalah matlamat aplikasi ini. Untuk mengaksesnya, klik ke https://kawasanku.dosm.gov.my.

Tinjauan Pendapatan, Perbelanjaan dan Kemudahan Asas Isi Rumah (HIES/BA) 2022 akan dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) dari 1 Januari hingga 31 Disember, manakala Tinjauan Ekonomi Tahunan 2022 (AES 2022) akan dijalankan mulai 15 April. sehingga 30 September 2022. Penyertaan responden terpilih dalam menyediakan data amat dihargai oleh DOSM. Sila layari www.dosm.gov.my untuk maklumat lanjut.

Statistik ekonomi dan sosial turut diterbitkan oleh DOSM iaitu PocketStats yang boleh dimuat turun melalui portal DOSM atau klik pada URL https://bit.ly/PocketStatsS1 2022.