INDEKS KREJA-KERJA PEMBINAAN DAN STRUKTUR MEI 2022

INDEKS KREJA-KERJA PEMBINAAN DAN STRUKTUR MEI 2022

Jabatan Perangkaan Malaysia menerbitkan Indeks Bahan Kos Bangunan (BCI) tanpa bar keluli dan dengan bar keluli mengikut kategori & wilayah dan indeks harga unit bahan binaan utama. Semua bahan binaan mencatatkan peningkatan pada Mei 2022 berbanding setahun lalu. Peningkatan tertinggi dalam keluli dicatatkan di Miri (35.9%) diikuti oleh Selangor,W.P. Kuala Lumpur, Melaka & Negeri Sembilan (29.3%) dan Kuching dan Kota Kinabalu (19.6%).

Kos Bahan Indeks Bangunan (BCI) untuk semua kategori bangunan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak meningkat antara 7.8 dan 15.6 peratus pada Mei 2022 berbanding setahun lalu. Dalam tempoh yang sama, BCI tanpa bar keluli meningkat antara 4.9 dan 12.9 peratus untuk hampir semua kategori bangunan. Kategori bangunan yang mencatatkan peningkatan tertinggi ialah Bangunan 5 Tingkat dan Ke Atas (Konkrit Bertetulang) (Untuk Pejabat) di Perak. Sementara itu, wilayah dengan kenaikan terendah adalah bagi Rangka Keluli Setingkat (Menara Sahaja) di Kota Kinabalu.

Penggunaan keluli global dijangka meningkat kepada 1.84 bilion tan pada 2022, meningkat 0.4 peratus daripada 2021. Menurut Laporan Tinjauan Pasaran Komoditi oleh Bank Dunia, kebanyakan harga komoditi dijangka meningkat pada 2022 dan kekal tinggi dalam jangka sederhana. Risiko menaik pada ramalan harga berkaitan dengan kemungkinan ketegangan geopolitik yang semakin teruk. Sebaliknya, tempoh sekatan yang berpanjangan di China boleh mengurangkan permintaan logam dan seterusnya harga.

Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) sedang menjalankan Tinjauan Pendapatan, Perbelanjaan dan Kemudahan Asas Isi Rumah (HIES/BA) 2022 dari 1 Januari 2022 hingga 31 Disember 2022 dan Tinjauan Ekonomi Tahunan 2022 (AES 2022) dari 15 April 2022 hingga 30 September. 2022. DOSM amat menghargai kerjasama yang diberikan oleh responden dalam memberikan maklumat mereka untuk tinjauan tahun ini. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.dosm.gov.my

DOSM turut mengeluarkan statistik ekonomi dan sosial iaitu PocketStats yang mengandungi statistik suku tahunan dan tahunan yang boleh diperolehi daripada portal DOSM atau melalui pautan https://bit.ly/PocketStatsQ1_2022