FSD Industry Sdn. Bhd. mengumumkan pembukaan kilang ketiganya di Malaysia

Untuk memperkukuhkan lagi kehadirannya dalam industri pembuatan tempatan, FSD Industry Sdn. Bhd. dengan sukacitanya mengumumkan pembukaan kilang ketiganya di Malaysia. Kilang baharu ini dibangunkan dengan pelaburan besar untuk menghasilkan produk aluminium berkualiti tinggi, termasuk tombol pintu, peralatan telekomunikasi, dan komponen automotif. Pembukaan kilang ini bukan sahaja menunjukkan komitmen FSD Industry untuk memajukan industri tempatan, tetapi juga menjanjikan peningkatan dalam kualiti dan inovasi produk bagi memenuhi keperluan pelanggan yang semakin berkembang.

Pembukaan kilang ini bukan sahaja meningkatkan kapasiti pengeluaran syarikat, malah banyak memberi manfaat kepada masyarakat setempat dengan mewujudkan sebanyak 100 peluang pekerjaan baharu. Ini membuka peluang kepada penduduk tempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut.

Selaras dengan komitmen Industri FSD terhadap kelestarian alam sekitar, kilang ini akan beroperasi dalam persekitaran yang hijau dan mesra alam. Pendekatan ini termasuk penggunaan teknologi canggih yang mengurangkan pelepasan karbon dan mengoptimumkan penggunaan sumber. Selain itu, Industri FSD juga menekankan kepentingan kitar semula dengan memproses aluminium terpakai sebagai sebahagian daripada operasi mereka. Ini mencerminkan dedikasi mereka terhadap amalan alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG) yang mampan.

Dengan penekanan kepada kemampanan dan inovasi, FSD Industry Sdn. Bhd. berhasrat untuk menjadi peneraju dalam industri pembuatan aluminium, menyumbang kepada masa depan yang lebih hijau dan lebih mampan.