STATISTIK PERDAGANGAN PERKHIDMATAN ANTARABANGSA 2021

STATISTIK PERDAGANGAN PERKHIDMATAN ANTARABANGSA 2021

Jumlah perdagangan perkhidmatan Malaysia berjumlah RM234.2 bilion, menyumbang 15.2 peratus kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) pada 2021. Defisit dalam perdagangan perkhidmatan terus meningkat kepada RM60.7 bilion berbanding tahun sebelumnya diterajui oleh defisit yang lebih tinggi dalam Perjalanan. Pandemik COVID-19 mempunyai kesan yang teruk terhadap perdagangan perkhidmatan, yang dicerminkan dalam defisit yang semakin meluas.

Pengangkutan mencatatkan defisit RM32.5 bilion berbanding RM27.4 bilion pada 2020 kerana peningkatan dalam pembayaran lebih tinggi daripada penerimaan, terutamanya untuk pengangkutan. Import pengangkutan meningkat 16.2 peratus tahun ke tahun kepada merekodkan RM47.9 bilion pada 2021. Eksport perkhidmatan telekomunikasi, komputer dan maklumat meningkat 3.5 peratus tetapi jatuh 25.8 peratus disebabkan oleh pengehadan perjalanan global.

Perkhidmatan pembuatan menyumbang lebihan dagangan sebanyak RM14.1 bilion pada 2021, yang tertinggi dalam dekad yang lalu. Komponen ini merupakan penyumbang kedua terbesar kepada eksport perkhidmatan selepas Perkhidmatan perniagaan lain. Malaysia mengeksport terutamanya perkhidmatan Pembuatan dan perkhidmatan Perniagaan Lain ke Amerika Syarikat, manakala kebanyakannya mengimport Perjalanan dan perkhidmatan perniagaan Lain. Destinasi utama untuk eksport dan import perkhidmatan Malaysia ialah AS dengan peningkatan 7.0 peratus dan 1.8 peratus tahun ke tahun.

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Dalam Negeri dan Pekerjaan (DOSM) telah mengeluarkan Kajian Pendapatan Isi Rumah, Perbelanjaan dan Kemudahan Asas (HIES/BA) 2022 dari 1 Januari 2022 hingga 31 Disember 2022 dan Tinjauan Ekonomi Tahunan 2022 (AES 2022) mulai 15 April 2022 hingga 30 September 2022. Sila layari www.dosm.gov.my untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang tinjauan ini.