PROGRAM SSM BIZFAIR PERINGKAT NEGERI SELANGOR DAN KUALA LUMPUR

Penyerahan cek replika bernilai 1.2 juta oleh pihak SSM bagi Program SSM BizFair peringkat Selangor dan Kuala Lumpur

Beberapa tahun kebelakangan ini SSM giat melaksanakan pelbagai program keusahawanan untuk mendidik masyarakat, dan melahirkan usahwan-usahawan baru yang berpotensi serta mempunyai daya saing yang tinggi.

Bagi mencapai matlamat ini, SSM telah tampil melaksanakan pelbagai program dengan sasaran perserta yang berbeza seperti, Program Youngpreneurs Go! (YPGo!), Program 1st Student Enterprenuership Programme (1st Step) serta SSM BizFair.

SSM BizFair mula diperkenalkan oleh SSM pada tahun 2018 yang dilaksanakan sebagai salah satu inisiatif Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) untuk membantu komuniti usahawan di negara ini.

Matlamat utama penganjurannya bertujuan untuk membantu komuniti peniaga atau usahawan yang ingin memulakan dan mengembangkan perniagaan masing-masing melalui tawaran SSM BizGrant, bernilai RM10 juta yang diperuntukkan oleh SSM secara keseluruhannya.

Melalui SSM BizGrant, para usahawan mempunyai peluang untuk mendapatkan geran bernilai RM3,000 yang diberikan dalam bentuk barangan dan keperluan memulakan perniagaan atau menggembangkan perniagaan sedia ada.

Untuk merebut peluang ini, pemohon perlu mengikuti mena-mana program SSM BizFair yang dianjurkan di seluruh Negara dengan mengisi borang permohonan dan menyertai sesi temuduga terbuka yang diadakan sepanjang program berlansung

Sesi temuduga yang dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti calon yang benar-benar layak dan berpotensi sahaja akan dipilih untuk menerima SSM BizGrant.

Pemohon yang telah berjaya akan dimaklumkan oleh pihak SSM dan surat tawaran SSM BizGrant akan dikeluarkan bagi membolehkan permohonan barangan yang diperlukan daripada pembekal yang dilantik dapat dilakukan oleh para penerima.

Harus diingat bahwa pegawai SSM akan memantau perkembangan perniagaan yang diusahakan oleh setiap penerima SSM BizGrant pada bila-bila masa sahaja. Pemantauan ini bagi memastikan penerima tidak menyalahgunakan bantuan yang diberikan dan memastikan ianya dimanfaatkan sepenuhnya untuk mengembangkan perniagaan yang diusahakan.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *