Kad Perniagaan Perjalanan APEC

Kad Perniagaan Perjalanan APEC

Kad Perniagaan Perjalanan APEC

Kad Perniagaan Perjalanan APEC

Kad Perjalanan Perniagaan APEC adalah merupakan satu insiatif Pertubuhan Ekonomi Asia Pasifik  (Asia-Pacific Economic Cooperation) APEC dalam usaha untuk membantu ahli-ahli perniagaan yang sering berurusan dengan negara-negara APEC. Ditubuhkan pada tahun 1 Mac 1989 untuk mewujudkan kerjasama ekonomi yang lebih luas di dalam kawasan Asia Pasifik.

Negara yang menggunakan Kad Perniagaan Perjalanan APEC

Terdapat 21 buah negara yang terlibat di dalam organisasi ini iaitu Australia, Amerika Syarikat, Brunei Darussalam, Canada, Chile, China, Hong Kong (China), Indonesia, Jepun, Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Russia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand dan Vietnam. Manakala hanya 19 negara yang diberi kemudahan tanpa VISA dan menyediakan “Lorong atau Laluan Khas” di pintu-pintu utama negara-negara ekonomi berkenaan.  Dengan adanya kemudahan ini, pemegang Kad Perjalanan Perniagaan APEC menikmati proses pergerakan yang lebih cepat dan lancar. Walaubagaimanapun,  Kanada dan USA masih belum menyertai skim ini sepenuhnya, namun demikian  kedua-dua negara ini menyediakan kemudahan “Laluan khas” bagi  kemudahan kemasukan yang cepat dan lancar.

Untuk pertanyaan sila hubungi Unit  APEC di:

Laman web: http://www.imi.gov.my/

Telefon        : 03-88801000 / 1174
Fax                : 03-88801374 / 03-88801383
Email            : abtc@imi.gov.my / abtc_kasthuri@imi.gov.my

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *