Kembalikan sistem kewangan Islam berasas emas ganti wang fiat

Kembalikan sistem kewangan Islam berasas emas ganti wang fiat

KRISIS Ekonomi Asia Timur 1998 menunjukkan yang sistem kewangan Islam berasaskan emas dan perak perlu dikembalikan menggantikan sistem kewangan sedia ada yang berasaskan wang fiat atau faedah.

Panel Kewangan

Sumber