Taklimat ESG ASEAN-Hong Kong, China 2024: Menguatkan Kelestarian dan Daya Saing PKS Malaysia di Pasaran Global

SME Corp. Malaysia telah mengadakan acara bertajuk ASEAN Hong Kong, China (AHKC) SMEs Going ESG Policy Dialogue and Workshop 2024 yang berlangsung dengan penuh jayanya di Hotel Sunway Putra hari ini. Lebih daripada 300 peserta dari PKS tempatan, negara-negara ASEAN, dan Hong Kong, China telah menyertai acara ini untuk memperkukuhkan pemahaman tentang amalan Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) dalam konteks perniagaan.

Acara ini merupakan platform utama untuk pertukaran ilmu dan amalan terbaik dalam bidang kelestarian di kalangan PKS. Ia turut diperkukuhkan dengan majlis perasmian yang disempurnakan oleh YB Datuk Ewon Benedick, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, dalam sambutan Hari PMKS Sedunia 2024. Tema “Memperkasa Kelestarian PKS” menjadi fokus utama dalam sesi dialog dan bengkel yang diadakan, yang melibatkan ahli akademik, pemilik PKS, dan wakil dari institusi kewangan.

Dalam ucapan beliau, YB Datuk Ewon Benedick menyatakan komitmen Malaysia dalam menggalakkan PKS untuk menerapkan amalan ESG sebagai sebahagian daripada usaha mencapai Agenda Pembangunan Mampan 2030 PBB dan Perjanjian Paris mengenai Perubahan Iklim. Sementara itu, YBhg. Tan Sri Datuk Seri Panglima Bernard Giluk Dompok, Pengerusi SME Corp. Malaysia, menekankan pentingnya ESG dalam memperkuatkan daya saing PKS di pasaran global.

Selain itu, SME Corp. Malaysia turut memperkenalkan Panduan Pantas ESG untuk PMKS, serta Anugerah Amalan ESG Terbaik E50 dalam Program Anugerah Enterprise 50 (E50), yang bertujuan untuk mengiktiraf kecemerlangan PKS dalam menerapkan ESG dalam operasi mereka.

Acara ini juga disokong sepenuhnya oleh ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement Economic and Technical Cooperation (AHKCFTA ECOTECH) Work Programme, menunjukkan komitmen serius Malaysia dan negara-negara ASEAN serta Hong Kong, China dalam membangunkan ekonomi secara mampan.

Seterusnya, SME Corp. Malaysia akan terus memperluaskan inisiatif ESG untuk memastikan PKS di Malaysia menjadi lebih berdaya tahan dan mampu bersaing di pasaran global yang semakin mencabar. Teruskan mengikuti perkembangan terkini di arena kelestarian perniagaan!