0

Dron laksana misi mustahil

JIKA pembaca beranggapan bahawa dron merupakan satu inovasi baharu, persepsi itu sebenarnya kurang tepat. Menyusuri historiografi seperti yang dipaparkan menerusi www.dronethusiast.com, penciptaan […]

0

Dron laksana misi mustahil

JIKA pembaca beranggapan bahawa dron merupakan satu inovasi baharu, persepsi itu sebenarnya kurang tepat. Menyusuri historiografi seperti yang dipaparkan menerusi www.dronethusiast.com, penciptaan […]