0

Inisiatif keusahawanan PNS

SHAH ALAM – Kerajaan menyasarkan untuk menjadikan bidang keusahawanan sebagai pekerjaan alternatif kepada golongan bumiputera, khususnya golongan muda menjelang 2030. Menteri Pembangunan […]